REFERENCE

Dodáváme technologické celky, nebo jejich části zejména pro průmysl:

Odrážka potravinářský – mlékárny, pivovary, lihovary, cukrovary

Odrážka chemický – anorganická a organická chemie

Odrážka energetický – elektrárny, teplárny, kotelny, výrobci rozvaděčů (NN, VN, VVN)

Reference na konkrétní realizované projekty poskytneme při osobních jednáních.